Jumaat, 11 Januari 2013

TATABAHASA - rangkai kata umum berimbuhan

i. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan. Contoh:
diambil alih,
menerima pakai,
kenal pastikan,
diguna semula.

ii. Kata yang menerima apitan ditulis ebagai satu perkataan. Contoh:
pengambilalihan,
pengenalpastian,
pengemaskinian.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan