Sabtu, 6 Julai 2013

Latihan kata pemeri 'ialah' dan 'adalah'

Arahan:
Isikan tempat kosong dengan kata pemeri 'ialah' atau 'adalah' .
Jika kedua-dua perkataan itu tidak diperlukan dalam ayat tersebut, jangan tulis apa-apa.

1. Bola sepak  __________ sukan yang akan dipertandingkan dalam Sukma yang akan datang.

2. Beliau __________ orang yang pertama sampai ke kemuncak Gunung Everest.

3. Kaum lelaki __________ elemen terpenting dalam pembangunan negara.

4. Institut itu __________ merupakan sebuah institusi penyelidikan swasta.

5. Kursus ini __________ untuk menerangkan konsep pembentukan kata.

6. Pilihan raya __________ detik bersejarah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat.

7. Dunia ini __________ fana.

8. Keputusan pengadil __________ muktamad.

9.  Buku tersebut ___________ kepunyaan Abdullah.

10. Pada pendapat saya Abu ___________ seorang yang suka berjenaka.

11. Bangunan Blok G SMK King George V  ___________  bangunan  sekolah
kedua yang diisytiharkan sebagaiWarisan Negara .


Pesanan - sila e-mel jawapan anda ke alamat  manabina8481@gmail.com

Ahad, 13 Januari 2013

TATABAHASA - Kata pemeri

Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama, manakala adalah yang menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.  Kekeliruan penggunaan kedua-dua kata ini dapat dikategorikan seperti yang berikut: 


1). Kesilapan penggunaan kata adalah di tempat ialah
Contoh:

Anak adalah anugerah Allah. (Salah)
Anak ialah anugerah Allah. (Betul)

Pak Mat adalah orang yang pertama meneroka kawasan itu. (Salah)
Pak Mat ialah orang yang pertama meneroka kawasan itu. (Betul)

Matlamat AMAN adalah pembinaan masyarakat sejahtera. (Salah)
Matlamat AMAN ialah pembinaan masyarakat sejahtera. (Betul
2) Kesilapan penggunaan kata ialah di tempat adalah
Contoh:

Majalah ini ialah untuk kaum wanita sahaja. (Salah)
Majalah ini adalah untuk kaum wanita sahaja. (Betul)

Persembahan itu ialah baik. (Salah)
Persembahan itu adalah baik. (Betul)


--Kata pemeri  adalah  hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama  dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja, manakala kata pemeri  ialah  hanya  boleh  diikuti  oleh kata nama  atau  frasa nama. Sebaliknya, kata kerja  atau  frasa  kerja  tidak  perlu  didahului oleh kata pemeri, sama  ada  ialah  atau  adalah.

Jumaat, 11 Januari 2013

TATABAHASA - rangkai kata umum berimbuhan

i. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan. Contoh:
diambil alih,
menerima pakai,
kenal pastikan,
diguna semula.

ii. Kata yang menerima apitan ditulis ebagai satu perkataan. Contoh:
pengambilalihan,
pengenalpastian,
pengemaskinian.

Khamis, 10 Januari 2013

KARANGAN 2 - 2013

DASAR 1 MURID 1 SUKAN
Dasar 1 Murid 1 Sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi iaitu Sukan untuk Semua dan Sukan untuk Kecemerlangan. Aktiviti sukan di bawah Sukan untuk Semua adalah sangat penting dalam membina kesihatan, sahsiah dan kesejahteraan semua murid. Bagi Sukan untuk Kecemerlangan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi hendaklah terus dibangunkan di bawah Program Kecemerlangan Bakat Muda, Sukan Prestasi Tinggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. Oleh halyang demikian, penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1 Malaysia yang sihat, cergas, dinamik dan bersatu padu. Dasar ini selaras dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mendokong semangat 1 Malaysia. Terdapat pelbagai kebaikan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Perkara ini akan dibincangkan demi kepentingan bersama.
        Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Hala tuju dasar pendidikan negara kita amat jelas iaitu melahirkan modal insan yang bersahsiah unggul dan berkeperibadian mulia. Oleh itu, Dasar 1 Murid 1 Sukan secara tidak langsung dapat membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid-murid di sekolah. Dasar ini bertujuan untuk membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1M 1S  diwajibkan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Peralihan, Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. Walau bagaimanapun murid-murid prasekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan mahu membina dan menjana modal insan yang berguna kepada bangsa dan negara melalui sukan. Tegasnya, modal insan yang syumul dan holistik dapat dilahirkan melalui dasar ini.
       Selain itu, Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas kerana badan sihat otak cerdas. Aktiviti sukan berupaya meningkatkan kecergasan jasmani seseorang dan memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan sedar semakin banyak rakyat Malaysia yang mengabaikan sukan dalam kehidupan lantaran terlalu sibuk dengan urusan seharian. Akibatnya, bilangan rakyat Malaysia yang menghidap masalah kegemukan dan obesiti semakin meningkat saban tahun. Senario ini amat merugikan kerana golongan ini biasanya tidak aktif dan menghidap pelbagai penyakit yang berbahaya kepada diri mereka. Pada tahun 2011, dilaporkan rakyat Malaysia merupakan golongan terbanyak mengidap obesiti dalam kalangan rakyat di negara-negara ASEAN dan yang keenam di Asia. Oleh sebab itu, tindakan kerajaan memperkenalkan Dasar 1 Murid 1 Sukan memang tepat pada masanya dalam usaha membentuk masyarakat Malaysia yang cergas dan cerdas sepanjang masa. Izharlah bahawa amalan gaya hidup sihat dapat dipupuk melalui dasar ini.
     Jika kita singkap dari perspektif yang berbeza, Dasar 1 Murid 1 Sukan berupaya untuk memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Perpaduan merupakan kunci kejayaan Malaysia hingga dikenali di peringkat antarabangsa. Malaysia sentiasa dijadikan contoh kepada negara-negara lain di dunia ini kerana kejayaannya membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk selama 55 tahun kebelakangan ini. Kerajaan sedar bahawa rakyat tidak harus alpa akan kepentingan perpaduan untuk membina sebuah negara Malaysia yang berjaya dan harmoni. Indikator terbaik ke arah itu adalah melalui sukan. Semangat kerjasama dan bertolenransi amatlah penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti sukan. Semua ahli sukan mesti bersatu padu untuk menjadi juara tanpa mengira warna kulit, bangsa, dan agama. Rakyat pelbagai kaum akan dipertemukan dan bergaul sesama mereka semasa menjalani aktiviti sukan. Dengan ini mereka akan memahami budaya dan cara hidup kaum lain. Sudah terang lagi bersuluh, Dasar 1 Murid 1 Sukan amatlah penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.
        Seperkara lagi, Dasar 1 Murid 1 Sukan dapat memberikan keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Dasar ini boleh memberikan akses kepada semua murid mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Murid-murid pada zaman ini lebih cenderung menjadi ulat buku kerana terlalu mementingkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Mereka beranggapan bahawa aktiviti sukan hanyalah membuang masa mereka sahaja. Persepsi seperti itu perlu dikikis dari kamus kehidupan mereka kerana mereka perlu memperuntukkan masa untuk melakukan kecergasan fizikal seperti bermain bola sepak, berenang, menyertai acara balapan dan sebagainya demi kebaikan mereka. Kata orang, otak yang sihat datang dari badan yang cergas. Dengan memiliki badan yang sihat, murid-murid dapat fokus pada pelajaran mereka. Mereka dapat menjana idea yang bernas dan mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Secara implisitnya, murid akan beroleh kejayaan dalam bidang akademik mereka. Pendek kata, murid dapat mencapai keseimbangan antara kejayaan akademik dengan kejayaan sukan melalui Dasar 1 Murid 1 Sukan yang diperkenalkan ini.
      Pada masa yang sama, Dasar 1 Murid 1 Sukan juga berupaya untuk mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Dasar ini memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. Pada masa ini, sukan merupakan salah satu aktiviti penting. Ahli-ahli sukan yang berjaya akan dikenali di seluruh dunia. Mereka disanjung dan dipuja serta mampu meraih pendapatan berjuta-juta ringgit. Mereka bukan sahaja mampu menyumbang kepada pendapatan negara malahan menjadi duta kecil untuk menaikkan imej negara di persada antarabangsa. Kejayaan beberapa orang ahli sukan negara kita seperti Datuk Nicol Ann David, Datuk Lee Chiong Wee, dan sebagainya dalam bidang sukan seharusnya diteruskan.Sesungguhnya, usaha untuk memartabatkan arena sukan negara ke persada antarabangsa dengan kelahiran jaguh sukan negara yang digeruni dapat dicapai menerusi dasar ini.
       Bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa Dasar 1 Murid 1 Sukan banyak membawa  kemaslahatan kepada murid-murid di negara kita. Oleh itu, semua pihak harus memberikan galakan kepada murid-murid sekolah untuk menyertai semua aktiviti sukan yang dikelolakan oleh pihak sekolah berkaitan dengan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Dalam pada itu, pihak sekolah pula haruslah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan dengan sempurna agar segala matlamat dan objektif yang ditetapkan akan tercapai. Pihak sekolah tidak harus bersikap sambalewa atau sekadar melepaskan batuk di tangga. Namun begitu, sokongan daripada ibu bapa juga penting untuk menjayakan dasar ini kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Mudah-mudahan, hasrat kita untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang, dan terbilang dalam sukan akan menjadi realiti dan bukannya angan-angan Mat Jenin. Biarlah matahari terus bersinar, biarlah pepohon terus menghijau dan biarlah sukan di Malaysia terus maju untuk bersaing di peringkat global agar Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di persada antarabangsa.

KARANGAN 1- 2013

PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBERIKAN SOKONGAN DAN DORNGAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK-ANAK

Keluarga boleh ditakrifkan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling mengasihi,
mencintai dan bersifat belas kasihan terhadap saudaranya yang lain. Tambahan pula, 
keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan. Seseorang yang tidak
mempunyai keluarga, iaitu hidup sebatang kara, tidak mempunyai tempat bergantung
untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang terputus tali. Pada tahun 2003,
Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan. Hal ini kerana beliau berjaya mendapat 
17A1 sekali gus menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM 2003. Kejayaan ini adalah kerana 
Nur Amalina mempunyai sebuah keluarga yang penyayang dan sanggup memberikan sepenuh 
sokongan dan dorongan dalam bidang akademik beliau. Jelaslah bahawa faktor kejayaan 
anak-anak dalam bidang akademik banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan 
daripada keluarga. Terdapat pelbagai jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh 
keluarga untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia 
pemangkin kecemerlangan anak-anak.
Antara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan. Anak-anak 
akan lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana
 ibu bapa lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . Ibu bapa yang berjaya akan menjad
idola dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak. Tambahan pula, kejayaan ibu bapa
akan menyebabkan anak-anak cuba mememotivasikan diri mereka sekali gus merubah 
kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. Dalam era
globalisasi ini, kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang berpotensi
untuk berjaya seperti mereka. Buktinya, kajian statistik oleh Jabatan Kebajikan 
Masyarakat mendapati hampir 50 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan gejala negatif 
lazimnya mempunyai konflik keluarga. Oleh itu, benarlah bahawa kepimpinan melalui 
teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk kecemerlangan 
anak-anak.Malah, pada realitinya, ibu bapa sanggup memerah keringat, membanting tulang dan 
bekerja kerasdengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan yang lumayan 
dan mewah. Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan keselesaan yang 
secukupnya kepada anak-anakbagai menatang minyak yang penuh. Semua 
ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak mempunyai masa depan 
yang cerah. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup susah.Sebagai contoh, ibu bapa yan
tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan pagi, kais petang makan petang 
semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-anak mereka. Dalam era modenisasi ini, 
pendidikan semakin memerlukan kos yang tinggi. Hal ini menyebabkan ibu bapa terpaksa
bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa untuk menampung kos pendidikan anak-anak
mereka. Buktinya, mantan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah 
menyatakan bahawa wang ringgit bukanlah pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa 
sanggup mengorbankan apa-apa sahaja untuk kebahagiaan cahaya mata mereka
Kenyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa rela berkorban demi anak-anak mereka sekali
pun terpaksa bergadai nyawa. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa
menjadi dorongan untuk anak-anak cemerlang dalam bidang pelajaran.
Dorongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-anak 
didikan agama yang sempurna. Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai didikan 
agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima pelajar
Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh, sekali gus menyebabkan merek
tidak mudah terpengaruh oleh gejala negatif yang semakin berleluasa seperti kudis dalam
masyarakat marcapada ini. Kejayaan Nadia Amira yang cemerlang dalam SPM 2006 
menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang sempurna mampu
meraih kejayaan. Albert Einstein pernah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu 
adalah buta, manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Oleh itu, jelaslah bahawa 
didikan agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh diberikan 
oleh keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik.
Sebagai intiha, dorongan daripada keluarga merupakan faktor terpenting kejayaan 
anak-anak. Rentetan itu, ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu 
bagai aur dengan tebingdan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah, 
hati kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. Dorongan 
keluarga dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang seperti
yang dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai "Pak Lah".
Marilah kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta
ini tidak lagi dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung
malah telah bertamadun dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi, 
duduk sama rendahdengan negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh 
sarwajagat ini.

TATABAHASA

PENULISAN KATA BAHASA MELAYU

a. Rangkai kata umum_ semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. Contohnya;
jalan raya,
lebuh raya,
bandar raya,
kereta api,
ambil alih,
susun atur,
maklum balas,
tengah hari,
warga kota,
atur cara,
sari kata,
urus setia,
reka bentuk,
kemas kini.

b. Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan. Contohnya:

kerjasama,
kakitangan,
sukarela,
matahari,
setiausaha,
warganegara,
antarabangsa,
bumiputera,
suruhanjaya,
pesuruhjaya,
tandatangan,
tanggungjawab,
jawatankuasa,
olahraga,
beritahu.

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Azam.
            Pada tahun ini saya berazam untuk mengaktifkan semula blog ini . Mungkin niat semasa mula-mula membina blog ini tidak betul menyebabkan kurangnya istiqamah. Maka pada tahun ini saya berharap dapat memuat naik bahan setiap hari sama ada yang dibina sendiri mahupun yang dikongsi dengan blog lain.